39-331 Chorzelów 307, tel. (17) 584 14 83;
Filia: Wola Mielecka 402, 39-300 Mielec
e-mail: sokis_chorzelow@poczta.onet.eu


 
Aktualności
 
Ośrodek kultury
 
Filia

  Biblioteki
 
Chorzelów
  Podleszany
  Rzędzianowice
  Trześń
  Wola Mielecka
  Złotniki

 
Koła zainteresowań
 
Przetargi             
 
Projekty Unijne 
 
Stałe formy pracy 

 
Informacje o nas
 
Biblioteki
 
Organizacja imprez
 Kalendarz imprez
 
Galeria
 
Napisz do nas
 
Strona główna

 


statystyka

 


 


,,CHORZELOWIACY"
PRZYWIEŹLI PUCHAR Z KATOWIC

 


        Dodano:  30 Marzec 2015r. godz. 14:00


W sobotę 28 marca w sali teatralnej Pałacu Młodzieży w Katowicach odbył się I Ogólnopolski Festiwal Folklorystyczny „ O Puchar Czarnych Diamentów”.  ZPiT „ Chorzelowiacy” zaprezentował na festiwalu Suitę tańców lasowiackich -” Na lasowskiej muzyce”. Po przesłuchaniach wstępnych, zespół został zakwalifikowany do Koncertu Galowego, podczas którego po ponownej prezentacji tańców lasowiackich otrzymał Puchar za zajęcie I miejsca  w kategorii 14-19 lat


 


IV GMINNY KONKURS TEATRÓW PROFILAKTYCZNYCH POD PATRONATEM WÓJTA GMINY MIELEC

 


        Dodano:  28 Marzec 2015r. godz. 15:00


W piątek 27 marca 2015r.  w Ośrodku Kultury w Chorzelowie odbył się IV Gminny Konkurs Teatrów Profilaktycznych pod patronatem Wójta Gminy Mielec, zorganizowany przez Samorządowy Ośrodek Kultury i Sportu Gminy Mielec z siedzibą w Chorzelowie oraz Gminną Komisję Profilaktyki i  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Tegoroczny  Konkurs Teatrów Profilaktycznych zainaugurował obchody Roku Polskiego Teatru Publicznego w Gminie Mielec. Celem konkursu było m.in. : promowanie zdrowego stylu życia, trzeźwości i abstynencji przez upowszechnianie wzorów  i postaw prozdrowotnych, zaangażowanie dzieci  i młodzieży do działań profilaktycznych, inspirowanie kreatywności dzieci i młodzieży w procesie zdobywania różnorodnych umiejętności życiowych, inspirowanie dzieci i młodzieży do działań teatralnych i literackich. Uczestnikami konkursu byli uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Gminy Mielec w trzech grupach wiekowych: klasy I-III, klasy V-VI  -  Szkoły Podstawowe oraz klasy I-III Gimnazja.

Komisja artystyczna w składzie:
- Zofia Paterak - polonista, członek Gminnej Komisji 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów  Alkoholowych
- Wanda Mika - pedagog, członek Gminnej Komisji 
Profilaktyki i Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych

po obejrzeniu prezentacji  5 szkół w trzech  kategoriach wiekowych  przyznało następujące nagrody :

I kategoria  wiekowa -  klasy I - III  Szkoły Podstawowe
Nagrody:
 I miejsce  - Szkoła Podstawowa w  Książnicach za spektakl „ Bajowe zdrowie”,
 II miejsce  - Szkoła Podstawowa  w Chorzelowie za prezentację” Dbam o zdrowie”

II kategoria  wiekowa - Klasy IV- VI Szkoły Podstawowe
Nagrody:
I miejsce  - Szkoła Podstawowa w Rzędzianowicach  za przedstawienie” Świat do góry nogami”

III kategoria  wiekowa - Klasy I- III Gimnazja
Nagrody:
I miejsce  -  Gimnazjum w Chorzelowie za spektakl „ Życie nie po to jest by barć’,
 II miejsce  - Gimnazjum w Woli Mieleckiej za „ Ostatni przystanek”.

 Dyplomy  oraz nagrody wręczali Wójt Gminy Mielec Józef Piątek, dyrektor Ośrodka Kultury Dorota Kieraś – Jędrychowska oraz członkowie Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

GALERIA


WIELKANOC 2015

 


        Dodano:  28 Marzec 2015r. godz. 15:00PODWÓJNY SUKCES ,,CHORZELOWIAKÓW"

 


        Dodano:  28 Marzec 2015r. godz. 15:00


Ostatni weekend był się bardzo pracowity dla ZPiT „Chorzelowiacy”.

W piątek 20 marca 2015r. zespół zatańczył na VI Wojewódzkim Przeglądzie Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów Tańca Ludowego „ Garniec” w Łańcucie w III kategorii wiekowej 13-19 lat. Świetne wykonanie „Tańców gorlickich” przyniosła zespołowi I miejsce.

W niedzielę 22 marca 2015r.na VII Podkarpackim Przeglądzie Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów Tanecznych „Złoty Gryf 2015” w Dębicy  „Chorzelowiacy” wytańczyli „Srebrnego Gryfa”.

Sezon konkursowy jak widać został rozpoczęty z sukcesami. Mamy nadzieję, że kolejne przeglądy również przyniosą zespołowi nagrody i wyróżnienia. ZPiT „Chorzelowiacy” działa przy Samorządowym Ośrodku Kultury i Sportu Gminy Mielec z siedzibą w Chorzelowie od 22 lat. W ciągu kilka ostatnich lat zespół zdobył  wiele nagród i wyróżnień na Konkursach Wojewódzkich, Regionalnych i Ogólnopolskich. „Chorzelowiacy” prezentują bardzo bogatym program taneczny i wokalny. Tańczą polskie tańce narodowe i suity regionalne, śpiewają pieśni i przyśpiewki ludowe. Dodatkowymi prezentacjami grupy są widowiska obrzędowe i okolicznościowe. Dzięki przychylności i staraniom  dyrektora Ośrodka Kultury Doroty Kieraś – Jędrychowskiej, zespół ma świetnie wyposażoną garderobę dysponując czterema rodzajami strojów  narodowych oraz siedmioma rodzajami strojów regionalnych. W roku 2013 zespół uzyskał certyfikat Polskiej Sekcji C.I.O.F.F.

Kierownikiem i choreografem zespołu jest Bożena Telega , która prowadzi grupę od momentu powstanie. Obecnie w zespole tańczy i śpiewa 50 osób w dwóch grupach wiekowych.IV GMINNY KONKURS
TEATRÓW PROFILAKTYCZNYCH

 


        Dodano:  25 Marzec 2015r. godz. 10:00SUKCESY TURNIEJOWE
KLUBU TAŃCA TOWARZYSKIEGO
 ,,TAKT" CHORZELÓW


        Dodano:  13 Marzec 2015r. godz. 15:30


W niedzielę 1 marca podczas  XII Ogólnopolskiego Turnieju Tańca Towarzyskiego w Mielcu KTT „Takt” reprezentowało 4 pary.  Pary rozgrywały najpierw rundy półfinałowe, a później finały rywalizując z parami  klubów tańca z południa Polski. Trenerem tancerzy  jest Mariusz Sosiński, który prowadzi pary  zrzeszone  w Klubie Tańca Towarzyskiego „Takt”  przy Samorządowym Ośrodku Kultury i Sportu w Chorzelowie.

Tuż za finałem miejsce VII wytańczyła para Kacper Kłoda – Oliwia Bara,
 a miejsce VIII Bartosz Mazur- Kamila Totoń w klasie tanecznej „F” kategorii wiekowej 10-11 lat.
W klasie „E” i kategorii wiekowej 12-13 lat również miejsce VII wytańczyła para Paweł Krempa - Natalia Niziołek.  
Na III miejscu podium stanęła para Konrad Rybka – Julia Sosińska w kategorii wiekowej 12-13 lat i klasie tanecznej „D”.

Serdeczne Gratulacje dla tancerzy, rodziców i trenera.

GALERIA


KURS DEKORACJI CIAST

 


        Dodano:  11 Marzec 2015r. godz. 12:30TYTUŁY
,,WYJĄTKOWA KOBIETA GMINY MIELEC" WRĘCZONE

 


        Dodano:  09 Marzec 2015r. godz. 14:00


W niedzielę 8 marca w Samorządowym Ośrodku Kultury i Sportu Gminy Mielec w Chorzelowie odbyło się coroczne Gminne Spotkanie z okazji Dnia Kobiet. Uroczystość rozpoczęła dyrektor Ośrodka Kultury Dorota Kieraś – Jędrychowska witając wszystkich zaproszonych gości a wśród nich członka Zarządu Starostwa  Powiatowego w Mielcu Waldemara  Barnasia, radnego powiatu Michała Duszkiewicza, Wójta Gminy Mielec Józefa Piątka, przewodniczącego Rady Gminy Jana Kołodzieja , radnych Gminy Mielec, sołtysów, dyrektorów szkół a szczególnie gorąco panie wyróżnione tytułem „Wyjątkowa Kobieta Gminy Mielec” oraz wszystkie panie przybyłe na uroczystość. Dzień kobiet od pięciu lat stał się  okazją  do uhonorowania  najaktywniejszych kobiety Gminy Mielec, które poprzez swoją działalność, wykraczającą poza zwykła aktywność dnia codziennego stały się liderkami w swoich małych społecznościach. Nagroda „Wyjątkowa kobieta Gminy Mielec ” stanowi  docenienie ich działalności, niezwykłego zaangażowania i osiągniętego sukcesu. Nagroda  ma również podkreślić rolę kobiet w życiu rodzinnymi społecznym oraz pokazać wyróżniające się mieszkanki naszej gminy jako przykład dla młodszego pokolenia.

Kapituła nagrody w składzie:
Józef Piątek - Wójt Gminy Mielec
Jan Kołodziej - Przewodniczący Rady Gminy Mielec
Bogdan Cygan - sołtys wsi Książnice
Jakub Cena - straszy specjalista ds. promocji
Tomasz Ortyl - Kierownik Referatu Inwestycji i Zarządzania Mieniem Komunalnym

wyróżniła wyjątkowe kobiety Gminy Mielec w sześciu  kategoriach: kobieta przedsiębiorcza, oświata i wychowanie, kultura, gospodyni roku, działalność społeczna, sport. Nagrody „Wyjątkowa Kobieta Gminy Mielec Anno domini 2014” w poszczególnych kategoriach otrzymały Panie:

 Kategoria: Kobieta przedsiębiorcza , to kategoria w której zostaja nagrodzone kobiety za niezwykłe zaangażowanie w rozwój przedsiębiorczości i osiągnięte sukcesy w działalności gospodarczej

Tytuł Kobiety Przedsiębiorczej otrzymała Pani Zdzisława Zając z Podleszan.

Kategoria: Oświata i wychowanie, kategoria w której docenione zostają panie za szczególne osiągnięcia w zakresie pracy oświatowej i wychowawczej wśród dzieci i młodzieży.

Za rok 2014 nagrodę Wyjątkowa Kobieta Gminy Mielec
otrzymała  Pani Alina Pogoda z Rydzowa.

Kategorii:  Kultura, w tej kategorii nagrodę otrzymują kobiety za niezwykłe zaangażowane w pracę twórczą i osiągnięte sukcesy na niwie artystycznej

W piątej edycji nagrody Wyjątkową Kobietą Gminy Mielec 2014 
została Pani  Daniela Pietryka z Chorzelowa.

Kategoria:  Gospodyni roku to kategoria w której wyróżniono kobiety za niezwykłe  zaangażowanie w działalność społeczna w środowisku kobiet oraz przekazywanie doświadczeń młodemu pokoleniu

Gospodynią Roku 2014 zostaje Dorota Dąbrowska z Chorzelowa.

 Kategoria: Sport , to kategoria w której nagradzane są kobiety  za wyjątkowe osiągnięcia w dziedzinie sportu

„Wyjątkową Kobietą Gminy Mielec”  za rok 2014 została Klaudia Hul z Podleszan.

 Po uroczystym wręczeniu statuetek, dyplomów  i upominków życzenia wszystkim kobietom złożyli Wójt Gminy Mielec Józef Piątek, członek Zarządu Starostwa  Powiatowego w Mielcu Waldemar  Barnaś wręczając jednocześnie nagrodzonym paniom upominki od Starostwa Powiatowego w  Mielcu oraz Przewodniczący Rady Gminy Mielec  Jan Kołodziej. Wszystkie panie obecne na uroczystości również otrzymały z rąk obecnych na sali panów czerwone róże i oczywiście odśpiewane zostało tradycyjne „Sto lat”. W części artystycznej wystąpili członkowie ZPiT „Chorzelowiacy” wraz z zaproszonymi gośćmi, którzy  baśnią satyryczną „Jak wyginęli królewicze” przysporzyli wiele śmiechu i zabawy wszystkim zebrany. Spektakl przygotowała Bożena Telega a akompaniował Michał Witek. Po porcji zabawy przyszedł czas na wspomnienia i prezentację multimedialna „Wyjątkowa Kobieta Gminy Mielec w fotografii” ukazującą zdjęcia z poprzednich edycji nagrody.

GALERIA


WYSTAWA ,,PASJE-NASZ ŚWIAT"

 


        Dodano:  09 Marzec 2015r. godz. 12:00


Wernisaż wystawy „Pasje-nasz świat” odbył się 5 marca w Ośrodku Kultury w Chorzelowie. Wystawa prezentuje rękodzieło członkiń Stowarzyszenia Nowoczesnych Pań w Książnicach oraz mieszkańców Książnic i kolekcję dawnych sprzętów gospodarskich pana Mariusza Sosina.

Dla amatorów tego rodzaju sztuki oraz miłośników „staroci” to nie lada gratka.

Wystawa potrwa do 27 marca 2015 r.

Na wystawie obejrzeć można:
- szydełkowe serwety, obrusy, aniołki, gwiazdki,
- papierowe kwiaty,
- chusty wykonane na drutach,
- wielkanocne pisanki, koszyczki, kaczuszki, baranki, króliki,
- bożonarodzeniowe choinki z różnego rodzaju materiałów,
- bukiety kwiatów z naturalnych liści,
- haftowane obrazy, obrusy i serwety,
- kolekcję dawnych sprzętów gospodarskich,
- ręcznie wykonane kropidła.

 Na wystawie prezentowane są prace z kolekcji:

Krystyny Sosin, Agnieszki Sosin, Elżbiety Węgrzyn, Wandy Miki, Bogumiły Pogody, Janiny Węgrzyn, Janusza Strzelczyka, Marty Twardej- Kuś, Małgorzaty Zawieruchy, Ewy Lipy.

GALERIA


WARSZTATY MODELARSKIE

 


        Dodano:  05 Marzec 2015r. godz. 11:00KONKURS PLASTYCZNY

 


        Dodano:  03 Marzec 2015r. godz. 14:30


 

 Przedszkola, Szkoły Podstawowe i Zespoły Szkół Gminy Mielec

KONKURS PLASTYCZNY

„DONICZKOWE INSPIRACJE”

 

Czy rola, jaka została przyznana glinianej doniczce, to wszystko na co ja stać? Zdecydowanie nie. Doniczkowy świat może być o wiele bogatszy, niż pozornie nam się wydaje. Doniczka oprócz swojego bardzo praktycznego przeznaczenia może również pełnić funkcję elementu działań artystycznych. Ogłoszony konkurs jest propozycją dla „małych artystów” aby stworzyć swoją własną, niepowtarzalną doniczkę, nadać jej własny styl

i charakter. Rośliny hodowane w takiej „artystycznej doniczce”  mogą stać się niewątpliwie oryginalną częścią wnętrza naszych mieszkań.

           Serdecznie zapraszamy do udziału w tak niecodziennym konkursie plastycznym uczniów przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów Gminy Mielec. Mamy nadzieję, że temat konkursu spotka się z dużym zainteresowaniem.

REGULAMIN


DZIEŃ KOBIET

 


        Dodano:  03 Marzec 2015r. godz. 14:00


 


WERNISAŻ WYSTAWY

 


        Dodano:  27 Luty 2015r. godz. 15:30


 


VI OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ TAŃCA TOWARZYSKIEGO

 


        Dodano:  25 Luty 2015r. godz. 15:55


 

W dniu 15 lutego w Tuchowie podczas VI Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego  o Puchar Burmistrza Tuchowa  Klub Tańca Towarzyskiego „TAKT”  z Chorzelowa reprezentowało 3 pary.

Miejsce I w  klasie tanecznej „F” kategorii wiekowej 10-11 lat zajęła para:

Kacper Kłoda - Oliwia Bara, miejsce III w tej samej kategorii tanecznej wytańczyła para  Bartosz Mazur - Kamila Totoń.

W kategorii wiekowej 12-13 lat i klasie tanecznej „E” miejsce 11 wytańczyła para Paweł Krempa – Natalia Niziołek.

Tancerze K.T.T TAKT rywalizowały z parami z klubów tańca z okręgu podkarpackiego i małopolskiego.

W trakcie turnieju został rozegrany turniej towarzyszący „Talent Show”, w którym wzięło udział jeszcze 4 pary które przygotowują się do startu w profesjonalnych turniejach tańca.

Są to pary: Lebida Oskar- Dudek Anna ,Niedbała Kacper- Piskor Aleksandra ,Bazylak Mikolaj- Krempa Natalia,  Rybka Jakub - Bżdzikot Nina.

Trenerem par jest Mariusz Sosiński

GALERIA


WYSTAWA
,,ARTYSTYCZNE WOJAŻE PĘDZLEM DŁUTEM, SZYDEŁKIEM"

 


        Dodano:  23 Luty 2015r. godz. 15:55


20 lutego w Samorządowym Ośrodku Kultury i Sportu Gminy Mielec z siedzibą w Chorzelowie odbył się wernisaż wystawy prac plastycznych członków Klubu Środowisk Twórczych Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieleckiej. Wystawa jest kolejną prezentacją twórczości artystycznej o tak szerokim spektrum w Ośrodku Kultury w Chorzelowie. Wystawa pokazuje malarstwo olejne, akrylowe, haft, rysunek, rzeźbę, płaskorzeźbę oraz fotografię i malarstwo na szkle. Wernisaż zgromadził szerokie grona miłośników sztuk plastycznych oraz samych autorów prezentowanych dzieł. Miłą, rodzinną atmosferę wernisażu stworzyła swoboda i życzliwość, jaką organizatorzy starają się zapewnić gościom. Ponadto otwierające wystawę panie: Jadwiga Klaus – prezes KŚT przy TMZM oraz Dorota Kieraś –Jędrychowska – dyrektor SOKiS  wprowadziły uczestników wernisażu w niezwykły klimat i nastrojowość prezentowanych na tej wystawie dzieł. 

     Wystawę „Artystyczne wojaże pędzlem, dłutem, szydełkiem można obejrzeć do 2 marca. Serdecznie zapraszamy.

Artyści prezentujący swoje prace na wystawie
“Artystyczne wojaże pędzlem, dłutem, szydełkiem”:

Wiesława Weronika Górak- rzeźba
Józefa Krzak - fotografia
Irena Wilk - haft
Maria Kozioł- papieroplastyka
Tadeusz Płeszka - płaskorzeźba
Helena Płeszka - malarstwo
Stanisław Czarnecki - rzeźba
Janina Śmist - malarstwo
Joanna Graboś - malarstwo
Józefa Stańczak - haft
Krystyna Laskowska - haft
Ryszard Laskowski - haft
Agnieszka Małek - malarstwo
Sylwia Krupińska - malarstwo
Regina Wołowiec - malarstwo
Justyna Pogoda - malarstwo
Maria Szostak - haft
Barbara Krupińska - malarstwo
Aldona Adamczyk - malarstwo
Marian Pietruszka - malarstwo
Halina Saj - malarstwo
Grażyna Pieróg-Kotlarz - malarstwo
Barbara Ćwięka - rysunek

Daniela Pietryka – malarstwo


FERIE ZIMOWE W FILIACH BIBLIOTECZNYCH

 


        Dodano:  16 Luty 2015r. godz. 13:00


FERIE ZIMOWE 2015 W FILIACH BIBLIOTECZNYCH GMINY MIELEC UPŁYNĘŁY W MIŁEJ ATMOSFERZE, A ZABAWOM NIE BYŁO KOŃCA!

Wszystko co dobre szybko się kończy – a w szczególności ferie – czas odpoczynku od obowiązków szkolnych. Jednak najważniejsze są miłe wspomnienia, a tych z pewnością uczestnikom ferii zimowych z książką w Filiach Bibliotecznych w Gminie Mielec nie brakowało. Celem organizacji zajęć w czasie tegorocznych ferii było zagospodarowanie wolnego czasu naszym młodym czytelnikom i sympatykom, zachęcenie ich do czytania oraz zorganizowanie dobrej zabawy. Chcieliśmy, żeby dzieci zainteresowały się słowem pisanym, a poprzez to otaczającym ich światem, aby poprzez zabawę rozwijały wyobraźnię, umiejętność współpracowania w grupie oraz doskonalenie sprawności manualnych. Chcieliśmy, żeby dzieci mogły zapisać w swej pamięci bibliotekę jako miejsce ciekawe i atrakcyjne, w którym można zdobywać wiedzę i przyjemnie spędzić czas. Żeby książkę kojarzyły nie tylko z nudną lekturą obowiązkową, ale postrzegały ją jako źródło rozrywki, dobrej zabawy i inspirację do różnych form spędzania wolnego czasu nie tylko w czasie ferii. Przez dwa tygodnie dzieci mogły korzystać  z bogatych ofert zajęć przygotowanych przez Filie Biblioteczne i miały okazję wziąć udział w zajęciach literackich, edukacyjnych, plastycznych i komputerowych. W programach zajęć znalazły się m.in.: „Kubusiowe opowieści o przyjaźni”- głośne czytanie przygód Kubusia i przyjaciół, „Abecadło”- zajęcia edukacyjne z wykorzystaniem miesięcznika dla przedszkolaków, „Co słychać Pani Zimo”- zajęcia literacko- plastyczne, „ Podróż do Krainy Śniegu”- zajęcia plastyczne, mini quiz literacki „Czy znasz tych bohaterów”, ”Zabawa w teatr”- zajęcia literackie i recytatorskie, „Na tropach moich przodków”- budowanie drzewa genealogicznego, „Dinozaury nie wymarły”- zajęcia edukacyjno- plastyczne, „Baśni w Bibliotece jest wiele- dzisiaj poznasz Arabelę”, „Pierwsze koty za płoty- czy z przysłowiami masz kłopoty?”- kalambury i zabawy dydaktyczne, „Zawodowe czytanie i nie tylko”- spotkanie z oficerem policji, „Walentynki tuż, tuż…”- wykonywanie upominków i laurek walentynkowych, turnieje układania puzzli, gry i zabawy umysłowe, kalambury, rozwiązywanie krzyżówek i wiele innych bardzo interesujących zajęć. Cieszymy się, że dzieci zechciały spędzić swój wolny czas nie tylko przed komputerem i telewizorem, lecz w bibliotekach między kolorowymi bajkami i książeczkami w miłej atmosferze. Ferie zimowe już się skończyły, ale Filie Biblioteczne w Gminie Mielec nadal są otwarte i czekają na tych, którzy chcą się z nimi zaprzyjaźnić i skorzystać z bogatych ofert, które biblioteki oferują. Serdecznie zapraszamy do naszych bibliotek.

GALERIA


,,FERIE Z KULTURĄ" JUZ ZA NAMI

 


        Dodano:  13 Luty 2015r. godz. 14:00


Drugi tydzień ferii  za nami. Ośrodek Kultury w Chorzelowie i Filia w Woli Mieleckiej podobnie jak w ubiegłym tygodniu  zaoferowały wiele atrakcji dla dzieci i młodzieży spędzającej czas  z kulturą. W Chorzelowie poniedziałek i wtorek to czas turniejów : układania puzzli, szachowego i warcabowego. Oczywiście  wszyscy uczestnicy otrzymywali nagrody rzeczowe. W środę  królowała igła i nitka. Uczestnicy zajęć krawieckich szyli  maskotki i wykonywali z filcu wiele atrakcyjnych upominków walentynkowych. Jak co roku hitem ferii był bal karnawałowy, na którym bawiono się świetnie i to nie tylko dzieci  ale również rodzice. Były konkursy, wspólne tańce, zabawy integracyjne. Furorę zrobiła bitwa na papierowe kule i klanzowska chusta. W piątek tańczono towarzysko i na ludowo. W Filii Ośrodka Kultury w Woli Mieleckiej w poniedziałek dzieciaki podczas zajęć artystycznych wykonywały własnoręcznie biżuterię i kartki walentynkowe. We wtorek przeniosły się w świat robotyki. W środę grały w chińczyka, warcaby i inne gry planszowe a podczas zabaw integracyjnych bawiły się w kalambury, ogadywały przysłowia, rozwiązywały rebusy, bawiły się w „ciuciubabkę”, „głuchy telefon”, ”kolory” i wiele innych dawnych dziecięcych zabaw. W czwartek zamieniły się w małych pilotów  na symulatorze lotów podczas warsztatów lotniczych. W piątek zaznajamiały się  z tajnikami krawiectwa, szyjąc maskotki. To były jedne z bardziej udanych ferii.  Codziennie zarówno w Chorzelowie jak i na Woli Mieleckiej  „Ferie z kulturą” spędzało ponad pięćdziesiąt osób. Jak widać oferta była  bardzo atrakcyjna i oderwała od komputera i telewizora spore grono młodych ludzi.

GALERIA


WERNISAŻ WYSTAWY

 


        Dodano:  13 Luty 2015r. godz. 11:00NA PÓŁMETKU FERII Z KULTURĄ
W GMINIE MIELEC

 


        Dodano:  13 Luty 2015r. godz. 11:00


Pierwszy tydzień ferii zimowych w Gminie Mielec to wiele atrakcyjnych warsztatów i spotkań zorganizowanych przez Samorządowy Ośrodek Kultury i Sportu Gminy Mielec w obydwu placówkach tzn. w Chorzelowie oraz w Filii w Woli Mieleckiej. W Chorzelowie każdy dzień przynosił coś nowego, rzadko spotykanego i pełnego niespodzianek. Sala widowiskowa chorzelowskiego Ośrodka Kultury codziennie wypełniona była gwarem i śmiechem dziesiątek dzieci. W poniedziałek uczestnicy warsztatów kulinarnych uczyli się składać pięknie serwetki i dekorować potrawy. Oczywiście była także degustacja kanapek i sałatek przygotowanych własnoręcznie przez dzieci i młodzież.  We wtorek  prawie 50 osób przeniosło się w świat robotyki, gdzie na czterech stanowiskach uczestniczyło w walce robotów, składało pojazdy z klocków lego. Środa przeznaczona została dla wszystkich, którzy mają zdolności manualne a podczas warsztatów artystycznych wykonywano kolczyki, bransoletki , kartki walentynkowe. We czwartek podczas warsztatów lotniczych każdy uczestnik mógł odbyć lot nad Mielcem na symulatorze lotu oraz popróbować sterowania modelami  lotniczymi. Natomiast w piątek Teatr Art.-Re z Krakowa przedstawił bajkę „Złota rybka” a na zajęciach plastycznych  bawiono się papieroplastyką. Z podobnych atrakcji mogli skorzystać uczestnicy „Ferii z Kulturą” przebywający w Filii w Woli Mieleckiej.  W poniedziałek na warsztatach modelarskich składano modele szybowców oraz odbył się turniej układania puzzli z atrakcyjnymi nagrodami dla wszystkich uczestników. We  We wtorkowe przedpołudnie królował taniec i to w różnych gatunkach od tańca towarzyskiego poprzez estradowy do ludowego. Na środowych warsztatach kulinarnych podobnie jak w Chorzelowie przygotowywano kanapki i sałatki  i oczywiście była degustacja pyszności wykonanych przez dzieci i młodzież. Na balu karnawałowym w czwartkowy wieczór dzieci nie tylko tańczyły  ale brały także udział w konkursach i zabawach nagradzanych drobnymi upominkami. Piątek to dzień turnieju szachowego i warcabowego oraz gościnnego występu Teatru Art.-re z Krakowa.

GALERIA


DZIEŃ CHOREGO W CHORZELOWIE

 


        Dodano:  13 Luty 2015r. godz. 11:00


W sobotę 7 lutego 2015r. w Chorzelowie odbył się coroczny Dzień Chorego zorganizowany przez Parafię pw. Wszystkich Świętych w Chorzelowie, Ośrodek Kultury i KGW Chorzelów. Spotkanie seniorów  rozpoczęła Msza św. a po niej wszyscy udali się do sali widowiskowej na dalszą cześć uroczystości. Spotkanie rozpoczął ksiądz Andrzej Rams proboszcz chorzelowskiej parafii witając zebranych  i składając życzenia zdrowia, miłości i ciepła rodzinnego. Życzenia złożyli również Wójt Gminy Mielec Józef Piątek, kierownik GOPS Mielec Zofia Blach oraz dyrektor SOKiS Chorzelów Dorota Kieraś – Jędrychowska. W części artystycznej dzieci i młodzież  z zespołów działających w Ośrodku Kultury  zatańczyła i zaśpiewała dla uczestników spotkania. Wspólne świętowanie zakończyły śpiewy dawnych piosnek rozrywkowych intonowane przez proboszcza.

GALERIA


WYSTAWA MALARSTWA DANIELI PIETRYKA
,,IMPRESJE I NIE TYLKO"

 


        Dodano:  30 Styczeń 2015r. godz. 12:30


Wernisaż wystawy malarstwa Danieli Pietryki odbył się w chorzelowskim Ośrodku Kultury 29 stycznia 205 r. Zgromadził szerokie grono zarówno miłośników sztuki malarskiej, jak i przyjaciół artystki. Wystawa  “Impresje i nie tylko” jest prezentacją szerokiego spektrum tematycznego malarstwa, bowiem obejmuje sceny rodzajowe, pejzaże, martwą naturę, portrety oraz kopie obrazów uznanych twórców. Oglądając ją warto zwrócić uwagę nie tylko na warsztat malarski, lecz także na klimat owych dzieł, bowiem ważnym czynnikiem w odbiorze tej wystawy jest swego rodzaju fascynacja tym, co ważne w historii sztuki. Malarstwo pani Danieli Pietryki jest wyrazem uznania dla dawnych mistrzów i ich dzieł.

Wystawa potrwa do 15 lutego 2015 r.

DANIELA PIETRYKA

Pochodzi z Chorzelowa i tutaj mieszka. Z wykształcenia jest ekonomistą. Przez wiele lat pracowała w tym zawodzie zajmując się sprawami kadrowymi. Podczas pracy w Przedsiębiorstwie “Miejski Handel Detaliczny” zaczęła się jej przygoda z plastyką. Pani Daniela podjęła pracę w istniejącej przy tym przedsiębiorstwie dekoratorni jako wystawiennik. Tutaj zajmowała się aranżacją wystaw towarowych w witrynach sklepów, malowaniem różnego rodzaju banerów reklamowych, wystrojem sklepów. To zajęcie tak ją zainteresowało, iż postanowiła rozwinąć swoje umiejętności  na kursie dekoratorów organizowanym przez Centrum Szkolenia w Warszawie. Po ukończeniu kursu zdobyła uprawnienia do prowadzenia pracowni dekoratorskiej. Jak sama artystka mówi: “...na kursie zdobyłam nie tyko papier lecz przede wszystkim doświadczenie. Byłam ogromnie dumna z siebie, ponieważ poszłam w kierunku do którego miałam zamiłowanie od dzieciństwa - uwielbiałam to....”. Malarstwem zajęła się jednak dopiero w 2005 r., kiedy to spod jej pędzla wyszła pierwsza kopia jednego z największych postimpresjonistów - Vincenta van Gogha. Zachwycona impresjonizmem obok van Gogha kopiowała również Moneta, Cezanne’a i wielu innych wybitnych malarzy, także renesansowych. Jednak jej potrzeba malarstwa ewoluuje w kierunku malowania z natury. Obecna wystawa jest kolejną prezentacją  dorobku twórczego pani Danieli Piertyki w Ośrodku Kultury w Chorzelowie. Po raz pierwszy jej prace obejrzeć można było na ekspozycji prac plastycznych twórców współpracujących z naszym  Ośrodkiem w czerwcu 2010 roku. Wielokrotnie brała udział w wystawach zbiorowych w SOKiS Chorzelów. Jej obraz „Pola Negri” został wyróżniony na Wojewódzkiej Wystawie Malarstwa Nieprofesjonalnego” w Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie (2013 r.) Jest członkiem Klubu Środowisk Twórczych w Mielcu.

GALERIA


IV GMINNY KONKURS TEATRÓW PROFILAKTYCZNYCH

 


        Dodano:  29 Styczeń 2015r. godz. 9:30


Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 i Samorządowy Ośrodek Kultury i Sportu Gminy Mielec z siedzibą w Chorzelowie

organizuje

IV Gminny Konkurs Teatrów Profilaktycznych
pod patronatem Wójta Gminy Mielec.

 Gminny Konkurs Teatrów Profilaktycznych inauguruje obchody
Roku Polskiego Teatru Publicznego w Gminie Mielec.

Konkurs odbędzie się 27 marca 2015r. (piątek ). W Ośrodku Kultury w Chorzelowie.

Regulamin


XII PRZEGLĄD SZKOLNYCH TEATRÓW JASEŁKOWYCH

 


        Dodano:  27 Styczeń 2015r. godz. 15:30


27 stycznia2015r. w sali widowiskowej Ośrodka Kultury w Chorzelowie już po raz XII spotkali się mali aktorzy – odtwórcy ról w widowiskach jasełkowych. Tegoroczna edycja Przeglądu zgromadziła ponad 150 uczestników z pięciu szkół z terenu Gminy Mielec. Przegląd otworzyła dyrektor Dorota Kieraś-Jędrychowska,  witając  uczestników i opiekunów oraz szczególnego gościa  Wójta Gminy Mielec Józefa Piątka. Przegląd rozpoczęli uczniowie Zespołu Szkół w Trześni widowiskiem „ Boże Narodzenie w tradycji rodziny”, a po nich, ich młodsi koledzy z oddziału „O” przedstawili jasełka „Przywitajmy Pana”. Kolejną grupą jasełkową byli uczniowie Szkoły Podstawowej w Chorzelowie z widowiskiem „ Światełko nadziei”. Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Chrząstowie to kolejna grupa która przedstawiła jasełka pt.„ Betlejemska gwiazda”. Piątą grupą biorąca udział w przeglądzie byli uczniowie z Szkoły Podstawowej w Książnicach   przedstawiający tradycyjne  jasełka a przegląd zakończyła grypa jasełkowa ze Szkoły Podstawowej w Rydzowie ze spektaklem „ Nie było miejsca dla Ciebie”. Komisja artystyczna w składzie Jadwiga Klaus - instruktor teatru w Samorządowym Centrum Kultury w Mielcu oraz Elżbieta Augustyn – Gruszka- dyrektor Samorządowego Domy Kultury w Tuszymie,  po każdym widowisku opowiadała o swoich doznaniach artystycznych, chwaląc młodych aktorów za dobrą grę aktorska, bądź piękny śpiew, czy też świetnie dobrane stroje .

 Wszystkie grupy uczestniczące w Przeglądzie otrzymały pamiątkowe dyplomu a każdy z młodych artystów nagrody rzeczowe ufundowane przez Samorządowy Ośrodek Kultury i Sportu Gminy Mielec w Chorzelowie.

GALERIA


FERIE Z KULTURĄ

 


        Dodano:  22 Styczeń 2015r. godz. 16:00OTWARCIE WYSTAWY MALARSTWA

 


        Dodano:  22 Styczeń 2015r. godz. 16:00XII PRZEGLĄD
SZKOLNYCH TEATRÓW JASEŁKOWYCH

 


        Dodano:  20 Styczeń 2015r. godz. 11:00KONKURS KOLĘD I PASTORAŁEK W CHORZELOWIE PO RAZ XVI

 


        Dodano:  13 Styczeń 2015r. godz. 15:30


13 stycznia 2015r. w Ośrodku Kultury w Chorzelowie odbył się Gminny Konkurs Kolęd i Pastorałek „Hej kolędo leć…..” To już XVI edycja tego konkursu . Co roku cieszy się on dużą popularnością wśród uczniów szkół Gminy Mielec. W tym roku uczestniczyli uczniowie wszystkich szkół a na scenie zaprezentowało się około 70 wykonawców, zarówno solistów jak i zespołów.

 Komisja artystyczna w składzie:
- Magdalena Rysz - nauczyciel państwowej Szkoły Muzycznej w Mielcu
- Bartosz Kramarz - kierownik Działu Zespołów Artystycznych Samorządowego Centrum Kultury w Mielcu

po wysłuchaniu 28 prezentacji w trzech  kategoriach wiekowych  przyznało następujące nagrody i wyróżnienia:

I kategoria  wiekowa - Przedszkola i klasy  O - Szkoły Podstawowe
Nagrody:
Maria Szymańska, Dominik Książnicki, Jakub Stachura, Patryk Serafin – SP Książnice
Martyna Cichowska    - SP Trześń
Wyróżnienie:
Angelika Graboś, Aleksander Sito, Bartosz Młynarczyk, Martyna Bajor, Oliwia Pikor - SP Podleszany
Oliwia Kudła, Emilia Strzępka, Julia Szewc, Maria Szymańska – SP Książnice
Amelia Kuzara - SP Wola Mielecka
II kategoria  wiekowa - Klasy I- III Szkoły Podstawowe
Nagrody:
Natalia Andrychowicz - SP Wola Mielecka
Michał Dąbrowski - SP Chorzelów
Emilia Wojdyło - SP Chrząstów
Wyróżnienia:
Małgorzata Małek, Natalia Gruszecka, Angelika Duszkiewicz  - SP Chrząstów
Dagmara Dragan, Amelia Furman, Marlena Godek, Agata Kubryn  - SP Rydzów
III kategoria  wiekowa - Klasy IV- VI Szkoły Podstawowe
Nagrody:
Justyna Godek, Joanna Leśniowska, Seweryn Szacik    - SP Rydzów
Aleksandra Malczyńska    - SP Przecław
Wyróżnienia:
Wiktoria Kilian - SP Podleszany
Julia Sosińska, Katarzyna Stępień - SP Chorzelów
Nikola Łącz - SP Rzędzianowice
Wiktoria Światek - SP Podleszany
 

GALERIA


WARSZTATY KRAWIECKIE

 


        Dodano:  09 Styczeń 2015r. godz. 09:30NAUKA GRY W SZACHY

 


        Dodano:  07 Styczeń 2015r. godz. 15:50WARSZTATY

 


        Dodano:  07 Styczeń 2015r. godz. 15:30ORSZAK TRZECH KRÓLI

 


        Dodano:  07 Styczeń 2015r. godz. 12:30


Od 7 lat 6 stycznia w wielu miastach Polski organizowany jest Orszak Trzech Króli. Jest to impreza rodzinna, będąca  naturalnym przedłużeniem i dopełnieniem Uroczystości Bożego Narodzenia. Wyjątkowość dnia, oryginalność pomysłu, przesłanie w nim zapisane sprawiają, że w tym roku barwny korowód będzie kroczył ulicami ponad 300 miejscowości w Polsce. Cieszymy się bardzo , że w 6 stycznia 2015 roku największe jasełka Europy - jak często jest określany Orszak Trzech Króli - po raz pierwszy odbył się w Chorzelowie. Orszak Trzech Króli to wspaniała okazja do wspólnego kolędowania w rodzinnej atmosferze, śpiewania kolęd oraz nawiązanie do tradycji wystawiania przedstawień jasełkowych i obchodzenia domostw przez kolędników wędrujących od drzwi do drzwi w okresie świątecznym od 25 grudnia do 6 stycznia. Pierwszy Orszak Trzech króli w Chorzelowie rozpoczął się Mszą św. w Kościele Parafialnym w Chorzelowie, po zakończeniu której, chorzelowska młodzież przedstawiła  scenę Szałasu Pasterzy , którzy zostali wezwani w środku nocy przez Anioła Pańskiego, by czym prędzej “pobieżeli do Betlejem”. Przed kościołem został uformowany  Orszak , który prowadziła  gwiazda, która 2015 lat temu wskazywała trzem monarchom ze wschodu drogę do stajenki betlejemskiej. Przed wstąpienie w szeregi orszaku każdy uczestnik otrzymał śpiewnik z kolędami, koronę i znaczek Orszaku Trzech Króli. Poprzez te orszakowe symbole każda osoba idąca w chorzelowskim Orszaku Trzech Króli  zaznaczyła  łączność z orszakami na całym świecie. Po utworzeniu Orszaku  na czele którego szła gwiazda i trzej królowie uczestnicy Orszaku przeszli ulicami . Dotarli   do Dworu Heroda, gdzie Trzej Królowie  pytali  o nowonarodzonego Króla, ale w pałacu go nie znaleźli. U kresu swej wędrówki Orszak Trzech Króli  dotarł do celu swojej podróży. Trzej Królowie wraz z pasterzami, aniołami i wszystkimi uczestnikami odnaleźli Szopkę, Świętą Rodzinę i Dzieciątko. Padli na kolana, dziękując Bogu, że dał nam Dobro, Prawdę i Piękno, że pozwala naszym oczom dostrzec wdzięk Chrystusowych Narodzin. Trzej Królowie przekazali swe drogocenne dary niesione z tak daleka: Kacper – król czerwony– złoto (symbol królewskiej godności Jezusa), Melchior – król zielony -kadzidło (podkreślające jego boską naturę), a Baltazar – król niebieski- mirrę (zapowiedź śmierci Zbawiciela). Organizatorami pierwszego inauguracyjnego Orszaku Trzech Króli w Chorzelowie był Samorządowy Ośrodek Kultury i Sportu w Chorzelowie, Parafia pw. Wszystkich Świętych w Chorzelowie oraz Zespół Szkól w Chorzelowie. Już dziś zapraszamy do udziału za rok.

GALERIA


GMINNY KONKURS KOLĘD I PASTORAŁEK

 


        Dodano:  05 Styczeń 2015r. godz. 15:00KONCERT NOWOROCZNY

 


        Dodano:  05 Styczeń 2015r. godz. 14:00


Jak co roku pierwsza niedziela stycznia to dzień w którym Ośrodek Kultury w Chorzelowie zaprasza na Koncert Noworoczny. Tegoroczny koncert odbył się 4 stycznia 2015r. o godz. 17.00. Sala widowiskowa chorzelowskiego Ośrodka Kultury gościła mieszkańców nie tylko Chorzelowa ale całej Gminy. Witając zebranych gości dyrektor Dorota Kieraś – Jędrychowska złożyła wszystkim występującym i oglądającym  zdrowia i miłości w Nowym roku dedykując jednoczenie koncert rodzicom młodych artystów.  W koncercie wystąpiły zespoły i grupy artystyczne działające w Ośrodku Kultury. Koncert rozpoczął ZPiT „Chorzelowiacy” narodowym polonezem. Potem nadszedł czas kolęd i pastorałek w wykonaniu młodszej grupy „Chorzelowiaków”, grupy wokalnej – pod kierunkiem Michała Witka i grupy gitarzystów z Waldemarem Monticolo na czele. W części II –tanecznej zaprezentowały się pary taneczne KTT „Takt”- pary młodsze i starsze, których trenerem jest Mariusz Sosiński   oraz „Chorzelowiacy’ – obydwie grupy taneczne pod kierownictwem Bożeny Telega.  Na zakończenie Koncertu Noworocznego widzowie posłuchali kolęd i piosenek świątecznych i następnie wszyscy wykonawcy zaśpiewali polka kolędę „Bóg się rodzi”

GALERIAarchiwum aktualności - 2014 - 2013 - 2012 - 2011 - 2010 - 2009 - 2008 - 2007 - 2006

  
Aktualności -- Stałe formy pracy -- Informacje o nas -- Biblioteki -- Organizacja imprez -- Kalendarz imprez -- Galeria -- Napisz do nas -- Strona główna